หน้าแรก
หน้าแรก
ข่าวสารอัพเดต
ข่าวสารอัพเดต
แบบอพาร์ตเม้นท์
แบบอพาร์ทเม้นท์
กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมพิเศษ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

Notice: Undefined index: jmc_ in /home/apartmen/public_html/includes/pathway.php on line 15

เมนูหลัก
หน้าแรก
รวมแบบอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน
อพาร์ตเม้นท์สร้างจริง
คลังภาพ
Interior งานออกแบบและตกแต่งภายใน


  
บ้าน + สปาไม่บาน PDF พิมพ์

บ้าน + สปาไม่บาน หลังนี้   เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในย่านชุมชนบนเกาะช้าง   ซึ่งมีแฟนชาวบ้านไม่บานบนเกาะช้างร้องขอมาให้เราช่วยออกแบบให้ที  เราก็จัดให้ครับ  เป็นบ้านและสปาอยู่ในบริเวณเดียวกัน   โดยยึดหลักการที่จะประสานวิถีชีวิตระหว่างคน , ความเป็นชุมชน , ย่าน , การให้บริการสปาและที่พักกับธรรมชาติให้มาอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน   ตามหลักของ  eco – design    ซึ่ง บ้าน + สปาไม่บาน  แห่งนี้  ตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่ทำเลของที่ดินถือว่ามีราคาแพงแห่งหนึ่งของเกาะช้าง    ดังนั้นในการออกแบบจึงต้องมีการวางผังให้สามารถใช้พื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าทุกตารางนิ้ว   โดดเด่นด้วยรูปแบบของบ้าน + สปา ตามแนว  eco – design  อย่างแท้จริง  นั่นคือ  การใช้ลานเปิดโล่ง (COURT) มาช่วยจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก  ให้ได้รับแสงแดดและสายลมจากธรรมชาติ  และที่สำคัญ เพื่อเป็นการเสริมบรรยากาศเพื่อการพักผ่อนให้มากที่สุด   ดังนั้น  การใช้ชานบ้านและระเบียงที่ประสานสัมพันธ์กันระหว่างภายในและภายนอกของบ้าน + สปา หลังนี้    จึงถือได้ว่าเป็นการออกแบบที่ทำให้พื้นที่ใช้สอยในทุกสัดส่วน  ล้วนได้รับการถ่ายเทอากาศที่ดีจากสายลม   แสงแดด  ของธรรมชาติภายนอกอย่างทั่วถึง

ที่สำคัญ บ้าน + สปาไม่บานหลังนี้    ยังได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน    เพื่อการใช้ชีวิตอย่างงามง่าย  พอเหมาะ, พอดีและพอเพียงเอาไว้อย่างครบครันด้วย  โดยมีการใช้หลังคาทรงปั้นหยาหรือที่ช่างเรียกว่า  ฮิฟรูฟ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันแดด  ป้องกันฝน  และ เตรียมพื้นที่ในการกักเก็บน้ำฝนไว้ในผังบริเวณของการจัดภูมิทัศน์ (Land  scape  design) ที่เป็นสระน้ำโดยรอบ   เนื่องจากในพื้นที่บนเกาะช้างนั้น   ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรน้ำ   อุปโภค  บริโภคเป็นของมีค่าและมีปริมาณจำกัด  ดังนั้นในการออกแบบ  จึงต้องคำนึงถึง  การกักเก็บน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้หลายทางด้วย ไม่เพียงเท่านั้น  บ้าน + สปาไม่บาน หลังนี้  ยังมีโครงการที่จะทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการศึกษาหาความเป็นไปได้  ในการนำแผงโซลาเซลล์หรือแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์  มาใช้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานในอนาคตอีกทางครับ  และในสัปดาห์นี้ก็เป็นส่วนของรายละเอียดในด้านโครงสร้างที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับ แต่บ้านหลังนี้ยังได้รับการออกแบบที่เน้นความพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก นั่นก็คือ  การนำเอาหลักความสำคัญทางด้านเคหะศาสตร์โดยเฉพาะฮวงจุ้ยเข้ามาเป็นข้อพิจารณาในการออกแบบด้วย

 

อย่างที่แฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานทราบกันดีครับว่า  สปา  ก็คือ อีกรูปแบบหนึ่งในแนวทางการบำบัดร่างกายเพื่อผ่อนคลายความเครียด   โดยใช้ น้ำ มาเป็นองค์ประกอบ  ดังนั้น บ้าน + สปาไม่บาน หลังนี้  จึงได้รับการออกแบบที่คำนึงถึง ทุกสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยเพื่อผู้ที่เข้ามาใช้อาคารได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข เพราะหากกล่าวตามหลักความเชื่อทางเคหะศาสตร์แล้ว  น้ำ  เปรียบได้กับความร่มเย็น  ความสงบสุขของจิตใจ    ทั้งเจ้าของบ้านและผู้มาเยี่ยมเยือน    การเคลื่อนไหวของ  น้ำ    ก็คือ   การเคลื่อนไหวของพลังที่ดีในการดำเนินชีวิต  ที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลา  ซึ่งไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่    ถือว่าเป็น  บ้าน + สปาไม่บาน ที่งดงามและถูกต้องตามหลักเคหะศาสตร์ อีกทั้ง  เป็นของกำนัลจากทีมสถาปนิกและวิศวกรบ้านไม่บานที่ตั้งใจออกแบบและเพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตของเจ้าของบ้าน+ สปาไม่บานแห่งนี้ด้วยครับ 


บ้าน + สปาไม่บาน

    
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
               
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
 
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
      
บ้าน + สปาไม่บาน
 ขอคำปรึกษาอพาร์ทเม้นท์ ฟรี!!!


สำนักงานอพาร์ทเม้นท์พอเพียง เลขที่ 1 ซ.ประชาสงเคราะห์ 12 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-245-1399 และ 02-664-1478 โทรสาร 02-6441479
www.apartmentloverthai.com, www.apartmentlover.com และ www.homeloverthai.com